Automatizálás Gázrugók Méréstechnika   Cégünkről Szolgáltatásaink Elérhetőségeink

 


 

Szolgáltatásaink  -  Szaktanácsadás, tudástár  -  Léghálózat kiépítése

 

 

Sűrített levegő szállítása

A növekvő méretű racionalizálás, valamint a gyártóeszközök automatizálásának fokozott igénye egyre nagyobb volumenű levegőellátást igényel az üzemekben.
A gépek, készülékek meghatározott mennyiségű levegőigényét a kompresszor csőhálózaton keresztül biztosítja. A csővezeték geometriáját úgy kell megválasztani, hogy a nyomásesés a légtartálytól a felhasználóig ne lépje túl a 0,1 bar értéket. A nagyobb nyomásveszteség veszélyezteti a rendszer gazdaságosságát és nagymértékben csökkenti a teljesítményt.
A kompresszortelep egy későbbi bővítési lehetőségét már a tervezéskor figyelembe kell venni és a csővezetéket ennek megfelelően nagyobbra kell méretezni. Nagyobb méretű léghálózat utólagos beépítése ugyanis jelentős költségekkel jár.

Csővezetékek méretezése
A csővezeték átmérőjének meghatározása az alábbi tényezők figyelembevételével történhet:

  −
átáramló levegőmennyiség,
  −
vezetékhossza,
  −
megengedett nyomásesés,
  −
vezetékbe beépített szerelvények (fojtóelemek) száma.

 

 

 
 

Léghálózat kiépítése

Az energiaszállító csővezeték geometriájának meghatározása mellett igen lényeges a léghálózat helyes kialakítása is.
A léghálózat megköveteli a
rendszeres ellenőrzést és karbantartást, ennél-fogva kerülni kell a falba, vagy aknába történő telepítést. Ebben az esetben ugyanis a csővezetékek szivárgásának ellenőrzése körülményes. Kismértékű tömítetlenségek is jelentős nyomásveszteségeket okozhatnak.
A csővezeték rendszer helyes kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a vezetékek 1-2 %-os lejtéssel rendelkezzenek az áramlás irányában.
Így lehetőség van a lecsapódó kondenzvíz lefolyására. A levegőelvételi helyek csatlakoztatásait ennélfogva – horizontális vezetékrendszer esetén – a cső felső részén kell elhelyezni. Ezzel a megoldással elkerülhető, hogy az esetleges kondenzvíz a fővezetékből, a leágazóvezetéken keresztül a fogyasztóhoz jusson. A fővezeték legmélyebb pontjaira vízgyűjtő edényeket kell elhelyezni, ahonnan az összegyűlt csapadék egy lefúvócsap nyitásával időnként eltávolítható.

Ha az üzemi adottságok lehetővé teszik, a fővezetéket célszerű körvezetékként kiépíteni.
Ebből a vezetékrendszerből indulnak ki a leágazások a fogyasztókhoz. Ez a kialakítás a lökésszerű, nagyobb fogyasztás
esetén is egyenletes ellátást tesz lehetővé, mivel ilyenkor két irányból áramlik a fogyasztóhoz a levegő. Összetett hálózatnál a körvezeték hossz- és keresztirányú átkötései gyakorlatilag tetszőleges helyen biztosítják a fogyasztóhoz történő leágazás lehetőségét.

A beépített zárószelepek (tolózárak) lehetővé teszik meghatározott vezetékszakaszok lezárását arra az esetre, ha azt nem használják, vagy javítás és karbantartás miatt annak kiiktatása szükséges. Ez a megoldás a tömítettségi vizsgálatok elvégzését is lehetővé teszi.

 

 
 

Légvezetékek anyagai

Fővezetékek
A csővezetékek anyaga többféle lehet:

  -
Vörösréz
  -
Sárgaréz
  -
Ötvözött acél
  -
Műanyagcső

Általános követelmény, hogy a csővezetékek legyenek könnyen áthelyezhetők, korrózióállók. A tartósan felépített vezetékeket célszerű hegesztett, vagy forrasztott kötésekkel készíteni.
Legcélszerűbb
rézből, vagy műanyagból készíteni a csővezetékeket. Ezekhez a vezetékrendszerekhez nagyon jó idomkészlet és csatlakozó készlet tartozik. Ragasztott vagy gyorscsatlakozás szerelés ajánlott.

Pneumatikus berendezések vezetékei
A pneumatikus berendezések vezetékeit ma egyre inkább poliuretán és poliamid csövekkel építik ki. Gyorscsatlakozók alkalmazásával könnyen és olcsón szerelhetők.

(Forrás: FESTO Kékvilág)

 

 

© Copyright 2009 - PneuPlus Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. - Minden jog fenntartva.