Automatizálás Gázrugók Méréstechnika   Cégünkről Szolgáltatásaink Elérhetőségeink

 


 

Szolgáltatásaink  -  Szaktanácsadás, tudástár  -  Pneumatikus rendszerek karbantartása

 

  Sűrített levegős rendszerek preventív ápolása
 
 
 

Mint minden mechanikus berendezés, a sűrített levegős eszközeink is időszakosan karbantartást igényelnek. Az időszakos ellenőrzések elmaradása és a hiányos, vagy nem megfelelő karbantartás jelentős hatással lehet az energiafelhasználásra és előidézhet nem tervezett leállásokat.

Komoly problémákat és többletköltségeket okozhatnak azon hibák, melyek pneumatikus eszközeink karbantartásainak, esetleges javításainak elmaradásából adódnak. A kondenzátum leeresztés hiányából rendszerbe jutó víz, vagy a kompresszor rossz szeparátorából léghálózatba kerülő olaj jelentős károkat eredményez a végfelhasználó eszközökben, csökkenti a levegő-előkészítők hatékonyságát és megnöveli az üzemelési költségeket.

 

Preventív karbantartás

Kétféle karbantartás létezik, a megelőző és a javító.

A tervszerű megelőző karbantartás a berendezések túlzott mértékű elhasználódásának megelőzésével megakadályozza az üzemkiesést, vagy a teljesítmény jelentős mértékű csökkenését.

Megelőző karbantartás során rendszeres időközönként ellenőrizni kell a léghálózat pontjait, az előállítási szakasztól a végfelhasználói berendezésekig.

Alább összegyűjtöttem azon tevékenységeket, melyek rendszeres elvégzését rendszeresség alapján csoportosítottam.

 

 

Naponta javasolt karbantartási feladatok

-     Indítás előtt, valamint a gép működése közben is ellenőrizze az üzemi nyomást. Ezen nyomás a kérdéses gépre vonatkozó használati útmutatóban feltüntetésre kerül. Ha az üzemi nyomás működés közben leesik, az adott szakaszon szükséges a hálózat és a berendezések felülvizsgálata.

-     A kompresszor miután feltermelte az adott nyomást a hálózatba, még álló üzemnél győződjön meg róla, hogy nincs-e hallható szivárgás.

-     A vízleválasztó szűrőt legalább naponta egyszer ürítse le. Ha olaj is kerül a rendszerbe, akkor a szűrőbetétet szükséges lecserélni, mert az olaj eltömíti azt. Ha a szűrőpohár egy műszak alatt megtelik vízzel, az annak a jele, hogy a központi levegő-előkészítés nem működik megfelelően. Előbbi esetben célszerű a levegőszárító és vízleválasztó berendezések felülvizsgálata, és az elektromos leeresztők tisztítása. A kézi kondenz leeresztő csapokat ilyen mértékű vizesedés esetén műszakonként kétszer-háromszor is javasolt megnyitni.

-     Amennyiben olajozza rendszerét, úgy minden nap indulás előtt ellenőrizze az olajozó szintjét, és ha szükséges, töltse fel. Figyelje, hogy az olaj nem fogy-e olyan mértékben, hogy az rendszerében túlolajzást, szelepei kipufogójánál csöpögést okozna. Ha szükséges állítson az adagolási mennyiségen.

 

Heti rendszerességgel javasolt ellenőrzések

-        A csővezeték ellenőrzését minden munkahét megkezdésével javasolt elvégezni. Szükséges meggyőződni róla, hogy nincsenek-e látható sérülések a léghálózat vezetékén, a hajlékony tömlők pedig nem súrlódnak-e, nem törtek-e meg.

-        A munkahengerek dugattyúrúdjait is fontos hetente ellenőrizni, hogy vannak-e rajta karcolások vagy kopásból eredő nyomok. A felfogóelemek és csavarok megfelelő rögzítését pedig a mozgások okozta rezgések és a gyors mozgás kilazíthatja, így ezeket is célszerű átnézni.

 

Havonta elvégzendő karbantartások

-        A jeladókat – melyek szelepek, vagy kapcsolók lehetnek – megfelelően kell rögzíteni és védeni a káros hatásoktól. Elhelyezésüknél ügyelni kell arra, hogy meglazult alkatrészek, vagy egyéb tárgyak ne hozzák működésbe.

-        A kompresszorokban a levegőszűrők és szűrőpaplanok vannak kitéve a legintenzívebb környezeti igénybevételnek, így ezek jelentős szennyeződést gyűjtenek be, főleg ha az üzem légterében dolgoznak. Ezen szűrőket szükséges a cseréjüktől függetlenül havi rendszerességgel alaposan átfújni, kitisztítani.

 

Éves időszakonkénti átvizsgálások

-        A kézi- vagy mechanikus vezérlésű szelep élettartama függ az általa vezérlet henger működési periódusainak számától. Ennek megfelelően éves rendszerességgel mind a munkahengerek tüzetes átvizsgálása, mind a hozzájuk kapcsolódó kézi- vagy mechanikus szelepek vizsgálata ajánlott. A pneumatikus és elektro-pneumatikus szelepeket elegendő hosszabb időközönként ellenőrizni.

-        Csavarkompresszorok éves futott üzemórájától függően különböző rendszerességgel szükséges a szervizeket elvégezni. Ha annak éves futása nem éri el a 2.000 üzemórát, úgy javasolt az évenkénti karbantartás végrehajtása. Amennyiben ezt meghaladja, úgy a gyártó által előírt intervallumonként – általában kétezer üzemóránként – kell a preventív szervizeket szakemberrel elvégeztetni.

-        Dugattyús kompresszor esetén pedig a környezeti tényezőktől függően legalább éves olajcsere és levegőszűrő csere szükséges, és ezen szervizeknél javasolt átvizsgálni az ékszíjakat, és a sűrítő egyéb elemeit. Ha a dugattyús berendezés nem optimális körülmények között termel – túl meleg vagy túl hideg hőmérsékletben, poros vagy szennyezett levegőben – érdemes a szervizeket gyakrabban végrehajtatni.

 

Fenti megelőző karbantartások ütemszerű elvégzésével minimálisra csökkentheti annak a veszélyét, hogy a pneumatikus berendezések és eszközök a termelés alatt álljanak meg különböző hibákkal, leállásokat és veszteséget okozva ezzel.

 

 

 

© Copyright 2009 - PneuPlus Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. - Minden jog fenntartva.